החזרים מביטוחים משלימים

 
 

 מבוטחים בביטוחים המשלימים של הקופות זכאים לפנות לשלושה ייעוצים של רופא מומחה בשנת חברות. פרופסור חרותי מנהל היחידה לבריאות מינית בבית החולים "רעות" בתל-אביב, המסונף לאוניברסיטת תל-אביב, מוכר על ידי הביטוחים המשלימים של כל קופות החולים.

 

על פגישת ייעוץ עם פרופסור רפי חרותי ניתן לקבל החזר במסגרת הסדר זה! 

 

כללית מושלם זכאים ישלמו השתתפות עצמית בסך של 150ש"ח (כולל מע"מ) ושאר התמורה תועבר ע"י הקופה.

 

לאומית זהב וכסף

 

ההחזר בגין ייעוץ הינו בסך 80% מההוצאה עד סכום שנקבע ע"י השב"ן.

לקבלת ההחזר, על החבר להעביר לקופה קבלה/חשבונית מקורית.

 

מאוחדת שיא

 

החזר בגין ייעוץ רופא מומחה ב- 85% (אך לא מעל 556 ש"ח)

 

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר